Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

April 16 2017

Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu.
Reposted frommadsounds madsounds viaszydera szydera
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie. Patrzysz na kogoś, uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość, samochód, dom, imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viafutureiscoming futureiscoming
7725 f3f4 500
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted from1911 1911 viafutureiscoming futureiscoming

web footed geckos are cool

corgigoggles:

actionables:

image

a lot of people saw a photo of this little guy

image

and didn’t believe he was a real lizard

image

or even a real creature at all

imageimage

but guess what?

image

they were very wrong

@jar-of-bees

Reposted fromCalysto Calysto viafutureiscoming futureiscoming
tiny panther
Reposted fromjasminum jasminum viaAnneBonny AnneBonny
9060 ceba 500
Reposted fromoll oll viafutureiscoming futureiscoming
Reposted fromjasminum jasminum viaAnneBonny AnneBonny
8914 b2b6 500
Reposted fromitgirl itgirl viaoll oll
3681 e6e0 500
Reposted frompapaj papaj viahornypigeon hornypigeon
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakot kot
9936 eaf5
Reposted fromoktawka oktawka viaewson ewson
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl