Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaalliwantisyou alliwantisyou

May 23 2017

- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask

May 21 2017

4261 0061 500
Sigh. Hurts every single time.
Reposted from2708 2708 viafreska freska
3092 4ad6 500
foto by Mirelka
Reposted fromjdeg jdeg vialittlefool littlefool

May 18 2017

7188 2e20 500
Reposted fromfungi fungi
Reposted frommeem meem
5597 ef15
She is
Reposted frompromieniecienia promieniecienia

May 11 2017

5809 4678 500
Reposted fromvandalize vandalize viasillyvanas sillyvanas

May 07 2017

6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viarugia rugia

April 26 2017

April 16 2017

Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu.
Reposted frommadsounds madsounds viaszydera szydera
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie. Patrzysz na kogoś, uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość, samochód, dom, imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viafutureiscoming futureiscoming
7725 f3f4 500
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted from1911 1911 viafutureiscoming futureiscoming

web footed geckos are cool

corgigoggles:

actionables:

image

a lot of people saw a photo of this little guy

image

and didn’t believe he was a real lizard

image

or even a real creature at all

imageimage

but guess what?

image

they were very wrong

@jar-of-bees

Reposted fromCalysto Calysto viafutureiscoming futureiscoming
tiny panther
Reposted fromjasminum jasminum viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl